Báo cáo tài chính

BCTC Riêng Quý IV - 2017

20/1/2018

BCTC Riêng Quý IV 2017 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh

BCTC Hợp Nhất Quý IV năm 2017

20/1/2018

BCTC Hợp Nhất Quý IV của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2017

20/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III - 2017

20/10/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III - 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

 

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

18/7/2017

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

 

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017

21/4/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 250