Báo cáo tài chính

Bản cáo bạch EEMC - Chào bán cổ phiếu Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng

2/11/2017

Bản cáo bạch 

Chào bán cổ phiếu Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng

 

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

 

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

18/7/2017

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

 

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017

21/4/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

21/4/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 112