Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

 

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

18/7/2017

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

 

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017

21/4/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

21/4/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

Báo tài chính hợp nhất năm 2016

8/3/2017

Báo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính riêng năm 2016

8/3/2017

Báo cáo tài chính riêng năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016

25/1/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 66