Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

21/4/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

Báo tài chính hợp nhất năm 2016

8/3/2017

Báo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính riêng năm 2016

8/3/2017

Báo cáo tài chính riêng năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016

25/1/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016

25/1/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016

Báo cáo công tác quản trị năm 2016

23/1/2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

               - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Ủy ban chứng khoán nhà nước

và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 như sau:

 

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

18/7/2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

               - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cao tình hình quản trị doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính riêng 2015

24/3/2016

Báo cáo tài chính riêng 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015

24/3/2016

Báo cáo Tài chính năm 2015 hợp nhất của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

1/4/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 110