Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng năm 2014

1/4/2015

Báo cáo kiểm toán độc lập, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2014

8/10/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2014

 

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2014

8/10/2014

Báo cáo tài chính riêng cho quý I năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013

27/3/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

Báo cáo tài chính năm 2012

22/3/2013

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán Nhà nước

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2012

15/3/2013

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh

Bảng cân đối kế toán quý 3/2011

14/10/2011

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30/6/2011

16/8/2011

 Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2011

 

Báo cáo kiểm toán năm 2010

16/3/2011

Báo cáo kiểm toán năm 2010

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 113