Báo cáo tài chính

Báo cáo công tác quản trị năm 2016

23/1/2017

               - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Ủy ban chứng khoán nhà nước

và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 như sau:

xem chi tiết tại đây

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 156