Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2016

10/3/2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015

24/3/2016

Báo cáo thường niên của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Báo cáo thường niên năm 2014

3/4/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước


Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 về việc: Hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Báo cáo thường niên năm 2013

30/3/2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước


Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 về việc: Hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Báo cáo thường niên năm 2012

17/4/2013

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 về việc: hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 249