Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2016

10/3/2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015

24/3/2016

Báo cáo thường niên của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Báo cáo thường niên năm 2014

3/4/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 về việc: Hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Báo cáo thường niên năm 2013

30/3/2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 về việc: Hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Báo cáo thường niên năm 2012

17/4/2013

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 về việc: hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 108