Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2012

17/4/2013

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 về việc: hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ công văn số 1322/UBCK-QLPH ngày 10/5/2011 về việc: Đăng ký trở thành Công ty Đại chúng/

Tổng Công ty cổ Thiết bị điện Đông Anh xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung báo cáo thường niên năm 2012 như phụ lục II kèm theo.

Vậy Tổng Công ty xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

Xem đầy đủ báo cáo tại đây

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 65