Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

30/6/2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công văn xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

5/4/2017

Công văn 548/EEMC-TH

Xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin bất thường - Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/5/2016

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công bố thông tin bất thường

22/4/2016

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v Thay đổi nhân sự người nội bộ

Công bố thông tin bất thường Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

22/4/2016

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Văn kiện Đại hội 2016

6/4/2016

Văn kiện Đại hội năm 2016

Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

23/3/2016

Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

16/5/2015

Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công bố thông tin Đại hội cổ đông 2014

27/4/2015

Biên bản phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

 

Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10-2013

27/10/2013

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ngày 25/10/2013

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 249