Đại hội đồng cổ đông

Quyết định đại hôi đồng cổ đông bất thường năm 2013-lần 2

11/7/2013

Quyết định Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2013

10/7/2013

Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh10

Dự thảo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/7/2013

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/7/2013 tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) - Địa chỉ: Tổ 26 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2013 lần 2

10/7/2013

Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2013 lần 2

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10-2013

27/4/2013

Nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013-Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ngày 25/10/2013

Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

17/4/2013

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần ngày 10/4/2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng quý I/2013

23/3/2013

Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng quý I/2013

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/1/2013

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

17/1/2013

QUYẾT ĐỊNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/1/2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 75