Đại hội đồng cổ đông

Dự thảo quyết định Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

14/1/2013

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

21/4/2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

27/4/2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2010

2/5/2010

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2010

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 76