Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

16/5/2015

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty số 995/BB-EEMC ngày 14/5/2015.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty số 996/NQ-EEMC ngày 14/5/2015.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Tổng Công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Xem chi tiết tại đây

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 56