Điều lệ, Quy chế quản trị, Cáo bạch

Bản công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu

9/10/2014

Bản công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quy chế quản trị Tổng Công ty

23/9/2014

Quy chế quản trị Tổng Công ty, ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-EEMC ngày 17/9/2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

21/7/2014

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty cổ phần năm 2014

13/5/2014

Điều lệ này của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần được thông qua Đại hội khi thành lập Công ty Cổ phần và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết hợp lệ của các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm:

ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2013

13/5/2014

Điều lệ này của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần được thông qua Đại hội khi thành lập Công ty Cổ phần và được sửa đổi, bổ sung theo 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2013

10/2/2014

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

 

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/10/2013

Bản cáo bạch Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2012

2/2/2013

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

28/7/2012

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

 

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 265