Điều lệ, Quy chế quản trị, Cáo bạch

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

13/7/2015

ute;n Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Tổng Công ty Thiết bị đện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 theo Phụ lục số III, Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 05/4/2012 như sau:

Xem chi tiết tại đây

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 260