Điều lệ, Quy chế quản trị, Cáo bạch

Điều lệ tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần năm 2015

29/5/2015

Điều lệ này của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần được thông qua Đại hội khi thành lập Công ty Cổ phần và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết hợp lệ của các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm: 2007 tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2007, năm 2008 tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2008, năm 2009 tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2009, năm 2010 tổ chức ngày 29 tháng 4 năm 2010, năm 2011 tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2011, năm 2012 tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2012 và năm 2013 tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2013 và năm 2014 tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2014 và năm 2015 tổ chức ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Xem chi tiết tại đây

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 262