Dự án trong nước

Dự án cung cấp dây dẫn điện

STT Tên Khách hàng
Tên dự án
1 Ban QL Công trình thuỷ điện Vĩnh Sơn Đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Quảng Ngãi
2 Công ty Xây lắp điện 2 ĐZ 110kV Vĩnh Sơn - Quảng Ngãi 
3 Công ty Xây lắp điện 4 ĐZ 110kV Đông Anh - Sóc Sơn
4 XN Cơ giới và Xây dựng điện ĐZ 110kV Hải Phòng - Nam Định
5 Công ty Xây lắp điện 1 ĐZ 110kV Sơn La - Tuần Giáo, Các tỉnh phía Bắc
6 Công ty Truyền Tải Điện 3 ĐZ110kV Tuy Hòa - Nha Trang
7 Công ty Điện Lực 3 Miền Trung Việt Nam
8 Công ty Truyền tải điện 2 ĐZ 110kV Đông Hà - Huế - Đà Nẵng
9 Công ty Duyên Hà Khu vực phía Bắc  
10 Công ty Sông Đà 11 Khu vực phía Bắc
11 Công ty Thiện Xuân Khu vực tỉnh Thanh Hóa
12 Công ty Cổ phần VIAN Khu vực phía Bắc
13 Ban QLDA CTĐ Miền Bắc
Đường dây 110kV Đồng Hòa - Kiến An - Đồ Sơn
ĐZ 110kV Na Dương - Tiên Yên
14 Ban quản lý dự án lưới điện PC2 Lưới điện Pc2
15 Công ty Điện lực 2 Tỉnh Bình Thuận, Vũng Tàu, Ninh Thuận
16 Ban QLDA CCT điện Miền Nam Đường dây 110kV Phú Lâm - Mỹ Tho
17 Ban QLDA CCT điện Miền Trung ĐZ 110kV A Vương - Hòa Khánh
18 Công ty Truyền tải điện 4 ĐZ 110kV Thủ Đức - Hóc Môn
19 Ban QLDA các công trình điện Miền Trung ĐZ 110kV Thanh Thủy - Hà Giang,Tuyên Quang

 

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 245