Dự án trong nước

Dự án thủy điện đã triển khai

TT

   

Tên Hợp đồng

   

Tên chủ dự án

   

Nội dung cung cấp chủ yếu

1

   

Cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thuỷ điện trọn bộ Nhà máy thuỷ điện AYUN Hạ - Tỉnh Gia lai ( 2 tổ x1500 kW);

   

Công ty Điện Gia Lai (nay là Công ty Cổ phần Điện Gia Lai)

    Cung cấp thiết bị trọn bộ, Vận chuyển, lắp đặt.

2

   

Cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thuỷ điện trọn bộ Nhà máy thủy điện Trà Bồng (1tổ x 450 kW)

    Cơ sở sản xuất đất đèn - Trà Bồng - Quảng Ngãi a    a        

Cung cấp thiết bị trọn bộ, Vận chuyển, lắp đặt.

3

   

Cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thuỷ điện trọn bộ Nhà máy thuỷ điện Nậm Má - Tỉnh Hà giang. (1 tổ x 1600 kW)

   

Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam. Số 11 - Yên Phụ - Hà Nội

   

Cung cấp thiết bị trọn bộ, Vận chuyển, lắp đặt.a

4

   

Cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thuỷ điện trọn bộ Nhà máy thuỷ điện Đại Đồng - Quảng Nam ( 1 tổ x 500 kW)

   

Công ty TNHH Đầu tư và xây lắp QT - Đại đồng - Quảng Nam

   

Cung cấp thiết bị trọn bộ, Vận chuyển, lắp đặt.

5

   

Cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thuỷ điện trọn bộ Nhà máy thuỷ điện Đại Đồng - Quảng Nam  ( 1 tổ x280 kW

   

Công ty TNHH Đầu tư và xây lắp QT- Đại Đồng - Quảng Nam

   

Cung cấp thiết bị trọn bộ, Vận chuyển, lắp đặt.

6

   

Cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thuỷ điện trọn bộ Nhà máy thuỷ điện Cà Đú  - Quảng Ngãi  (1 tổ x200 kW)

   

Công ty TNHH xây dựng điện Cà Đú - Quảng Ngãi a

    Cung cấp thiết bị trọn bộ, Vận chuyển, lắp đặt.

7

   

Cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thuỷ điện trọn bộ Nhà máy thuỷ điện H’CHAN - Tỉnh Gia lai. (3 tổ x 4000 kW)

   

Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai

   

Cung cấp thiết bị trọn bộ, Vận chuyển, lắp đặt.

8

   

Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện trong và ngoài nhà máy - Trạm thuỷ điện Yên Bái. (2 tổ x 250kW)

   

Công ty TNHH Tân An

   

Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện trong và ngoài nhà máy - cung cấp thiết bị ngăn đấu nối

9

   

Cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thủy điện trọn bộ Nhà Máy thủy điện Mường Kim - Yên Bái (3 tổ x 4500kW)

   

Công ty Cổ phần Cơ khí Thiết bị điện Hà Nội

   

Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện trong và ngoài nhà máy

10

   

Cung cấp thiết bị và lắp đặt 2 tổ máy thuỷ điện 500kW và 250kW.

   

Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp CN QT

    Cung cấp thiết bị và lắp đặt 2 tổ máy thuỷ điện

11

   

Cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ lực, thiết bị điện trọn bộ và dịch vụ kỹ thuật nhà máy thuỷ điện ĐăkPiHao 2 - tỉnh Gia Lai. (2tổ x4500kW)

   

Công ty Điện Gia Lai (nay là Công ty Cổ phần điện Gia Lai)

   

Cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ lực, thiết bị điện trọn bộ Nhà máy

12

   

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, bảo quản thiết bị thủy điện trọn bộ Nhà máy thuỷ điện HMUN - tỉnh Gia Lai. (3 tổ x5400kW)

   

Công ty Cổ phần AYUN Thượng

   

Cung cấp thiết bị trọn bộ, vận chuyển lắp đặt

13

   

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị Nhà máy thuỷ điện Đam Bor - Lam Đồng. (3 tổ x 3400kW)

   

Công ty Cổ phần Điện Bảo Tân

   

Cung cấp thiết bị trọn bộ, vận chuyển lắp đặt

14

   

Cung cấp, vận chuyển thiết bị trạm nâng trọn bộ phục vụ kỹ thuật Nhà máy thuỷ điện Nước Trong - Quảng Ngãi (3 tổ x 5500kW)

   

Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong

   

Cung cấp, vận chuyển thiết bị trạm nâng trọn bộ

15

   

Cung cấp 02 MBA 220kV trạm nâng áp, 03 MBA khô tự dụng, vận chuyển và bảo quản thiết bị phục vụ kỹ thuật nhà máy thuỷ điện Khe Bố - Nghệ An. (2 tổ x 5000kW)

   

Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam

   

Cung cấp thiết bị, vận chuyển và bảo quản

16

   

Cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ lực, thiết bị điện trọn bộ và dịch vụ kỹ thuật nhà máy thuỷ điện Mường Kim 2 - Lai Châu. (3 tổ x 3500kW)

   

Công ty Cổ phần Cơ khí thiết bị điện Hà Nội

   

Cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ lực, thiết bị điện trọn bộ Nhà máy

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 246