Dự án trong nước

Dự án Tủ phân phối và Tủ hợp bộ

STT Tên Khách hàng Phạm vi cung cấp
01 Công ty CP Sông Đà 11a Trạm biến áp hợp bộ: 01 trạm 400kVA-6/0,4KV + trạm 630kVA-6/0,4kV
02 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Lam Sơn Trạm biến áp hợp bộ (Tủ Kiosk): 560kVA-(22)10/0,4kV + RMU 24kV +hạ thế
03 Công ty CP Sông Đà 11 03 máy biến áp - Thủy điện Nậm Chiến
04 Công ty Than Nội Địa  Máy biến áp trung gian 3200kVA - 35/6kV + Hệ thống tủ trung thế 35kV và 6kV
05 Công ty CP Sông Đà 11 03 tủ điện - Thủy điện Nậm Chiến
06 Xí nghiệp Sông Đà 11- 3  Trạm biến áp hợp bộ (tủ Kiosk): 2000kVA - 35/0,4kV + máy cắt 35kV + máy cắt hạ thế ACB
07 Công ty Ximăng Luks Tủ phân phối ACB2500A và tủ trung thế 6kV/630A

 

 

 

 

 

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 245