Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, CÁC SỰ KIỆN

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty cổ phần tiền thân là Công ty Sửa chữa và chế tạo Thiết bị điện được thành lập ngày 05/12/1981 theo Quyết định số 056/NL-TCCB của Bộ Năng lượng.

Ngày 19/06/1993, Bộ Năng lượng ra Quyết định số 352 NL/TCCB-LĐ thành lập lại Công ty Sản xuất Thiết bị điện theo Nghị định số 338/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng; Theo đó Công ty là đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Bộ Năng lượng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước số 108821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Ngày 04/03/1995, Bộ Năng lượng ra Quyết định số 120 NL/TCCB-LĐ chuyển Công ty Sản xuất thiết bị điện về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Công ty Sản xuất thiết bị điện là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ.

Ngày 22/11/2004, Bộ Công nghiệp có Quyết định số 140/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Sản xuất thiết bị điện thành Công ty Cổ phần Chế tạo thiết bị điện.

Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/06/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008085 (nay là số 0100101322) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu với vốn điều lệ ban đầu là 50.000.000.000 đồng.

Ngày 09/10/2007, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 190/UBCK-GCN để thực hiện phát hành để tăng vốn điều lệ lên 66.000.000.000 đồng. Sau đó ngày 10/05/2011 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận công nhận là Công ty đại chúng.

Ngày 24/01/2013, Công ty tiến hành thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 08 để chính thức đổi tên Công ty Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh thành Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty cổ phần.

Tiếp theo, Tổng Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 94.837.150.000 đồng (ngày 14/02/2014); 108.957.060.000 đồng (ngày 07/08/2014); 157.677.670.000 đồng (ngày 13/02/2017); 282.580.490.000 đồng (ngày 01/11/2017).

Với kinh nghiệm trên hàng chục năm sản xuất, kinh doanh, sản phẩm của Tổng Công ty đã và đang có mặt trên hệ thống điện ở hầu hết các vùng miền của cả nước. Thương hiệu EEMC của Tổng Công ty đã được Tổ chức Trade Leader’s Club (có trụ sở tại Tây Ban Nha) với trên 7.000 doanh nghiệp từ 95 Quốc gia, bình chọn trao giải “Thương hiệu tốt nhất - Giải thưởng Thiên niên kỷ mới” (năm 2004).

Tổng Công ty được Nhà nước trao Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2008), Huân chương lao động hạng Nhì (năm 1984), Huân chương lao động Ba (năm 1991), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2014).

Với các nỗ lực và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty đã được Chủ tịch Nước tặng Danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG tại Quyết định số 2186/QĐ/CTN ngày 23/11/2011.

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 85