Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

31/1/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

BCTC Riêng Quý IV - 2017

20/1/2018

BCTC Riêng Quý IV 2017 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh

BCTC Hợp Nhất Quý IV năm 2017

20/1/2018

BCTC Hợp Nhất Quý IV của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của NPS

11/12/2017

Thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh -  CTCP sở hữu. Công văn này được nhận ngày 08 tháng 12 năm 2017.

 

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

9/11/2017

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

2/11/2017

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch EEMC - Chào bán cổ phiếu Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng

2/11/2017

Bản cáo bạch 

Chào bán cổ phiếu Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng

 

Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 14

2/11/2017

Thông báo

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn

25/10/2017

Thông báo trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Quyết định của Sở Giao dich chứng khoán Hà Nội

20/10/2017

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 74