Quan hệ cổ đông

Thông báo triệu tập cổ đông để lấy ý kiến

19/12/2012

Thông báo về việc Triệu tập cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

28/7/2012

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 

Thông báo trả cổ tức năm 2011

31/5/2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

21/4/2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

8/4/2012

Hội đồng quản trị EEMC xin trân trọng thông báo đến các cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị

30/11/2011

Thông báo: Về việc Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị

Bảng cân đối kế toán quý 3/2011

14/10/2011

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30/6/2011

16/8/2011

 Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2011

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

27/4/2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

8/4/2011

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Kính gửi: Các Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 72