Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị

30/11/2011

Thông báo: Về việc Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị

Bảng cân đối kế toán quý 3/2011

14/10/2011

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30/6/2011

16/8/2011

 Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2011

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

27/4/2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

8/4/2011

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Kính gửi: Các Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

Báo cáo kiểm toán năm 2010

16/3/2011

Báo cáo kiểm toán năm 2010

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2010

1/1/2011

Căn cứ nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị EEMC ngày 20/12/2010. Hội đồng quản trị EEMC trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2010

2/5/2010

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2010

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

new prescription coupons

coupon for cialis go

budesonide solution

over the counter asthma inhalers

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 113