Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

29/9/2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

7/9/2017

Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

5/9/2017

TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ mới

16/8/2017

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ mới

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Thông báo - Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

8/8/2017

THÔNG BÁO

Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

 

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ

25/7/2017

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

 

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 140