Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2017

20/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III - 2017

20/10/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III - 2017

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

13/10/2017

 

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông báo thay đổi CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

4/10/2017

 

Thông báo thay đổi CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

29/9/2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

7/9/2017

Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

5/9/2017

TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ mới

16/8/2017

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ mới

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

15/8/2017

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 120