Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên 2016

10/3/2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo tài chính hợp nhất năm 2016

8/3/2017

Báo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính riêng năm 2016

8/3/2017

Báo cáo tài chính riêng năm 2016

Thông báo Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

13/2/2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

               -  Sơ Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101322 ngày 13/02/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

Chúng tôi trân trọng thông báo việc: " Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13" của Tổng công ty

Công bố thông tin gửi HNX và EEMC

8/2/2017

Công bố thông tin gửi HNX và EEMC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016

25/1/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016

25/1/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016

Báo cáo công tác quản trị năm 2016

23/1/2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

               - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Ủy ban chứng khoán nhà nước

và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 như sau:

 

Báo cáo kết quả GD cổ phiếu của người nội bộ

17/1/2017

BC kết quả GD cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo người nội bộ giao dịch cổ phiếu

30/12/2016

Thông báo của ông Cường

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 96