Quan hệ cổ đông

Thông báo - Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

8/8/2017

THÔNG BÁO

Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

 

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ

25/7/2017

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 riêng

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

21/7/2017

Báo cáo tài chính Quý II - 2017 hợp nhất

 

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

18/7/2017

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

 

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2016

6/7/2017

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2016

Điều lệ của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2017

5/7/2017

Điều lệ của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2017

 

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

30/6/2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo thay đổi nhân sự

30/6/2017

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/6/2017

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Thông báo Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Xem chi tiết 
Tài liệu văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Xem chi tiết
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 72