Quan hệ cổ đông

Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 14

2/11/2017

Thông báo

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Xem chi tiết tại đây

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

new prescription coupons

coupon for cialis go

budesonide solution

over the counter asthma inhalers

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 114