Thông báo cổ đông

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của NPS

11/12/2017

Thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh -  CTCP sở hữu. Công văn này được nhận ngày 08 tháng 12 năm 2017.

 

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

9/11/2017

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

2/11/2017

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 14

2/11/2017

Thông báo

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn

25/10/2017

Thông báo trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Quyết định của Sở Giao dich chứng khoán Hà Nội

20/10/2017

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

13/10/2017

 

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông báo thay đổi CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

4/10/2017

 

Thông báo thay đổi CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

29/9/2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

7/9/2017

Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 50