Thông báo cổ đông

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

9/11/2017

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

2/11/2017

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 14

2/11/2017

Thông báo

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn

25/10/2017

Thông báo trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Quyết định của Sở Giao dich chứng khoán Hà Nội

20/10/2017

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

13/10/2017

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông báo thay đổi CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

4/10/2017

Thông báo thay đổi CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

29/9/2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

7/9/2017

Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

5/9/2017

TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 79