Thông báo cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

5/9/2017

TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ mới

16/8/2017

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ mới

Thông báo - Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

8/8/2017

THÔNG BÁO

Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

 

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ

25/7/2017

Công bố thông tin - Bổ nhiệm nhân sự nội bộ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2016

6/7/2017

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2016

Thông báo thay đổi nhân sự

30/6/2017

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/6/2017

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Thông báo Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Xem chi tiết 
Tài liệu văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Xem chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ thường niên năm 2017

18/3/2017

CV 425 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ thường

niên năm 2017

Thông báo Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

13/2/2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

               -  Sơ Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101322 ngày 13/02/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

Chúng tôi trân trọng thông báo việc: " Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13" của Tổng công ty

Công bố thông tin gửi HNX và EEMC

8/2/2017

 

Công bố thông tin gửi HNX và EEMC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 244