Thông báo cổ đông

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

17/1/2013

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

 

Dự thảo quyết định Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

15/1/2013

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/12/2012

 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với tinh thần sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết số 2193/EEMC-NQ-HĐQT ngày 18/12/2012 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông báo triệu tập cổ đông để lấy ý kiến

19/12/2012

Thông báo về việc Triệu tập cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo trả cổ tức năm 2011

31/5/2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

8/4/2012

Hội đồng quản trị EEMC xin trân trọng thông báo đến các cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị

30/11/2011

Thông báo: Về việc Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

8/4/2011

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Kính gửi: Các Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2010

1/1/2011

Căn cứ nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị EEMC ngày 20/12/2010. Hội đồng quản trị EEMC trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 57