Thông báo cổ đông

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/10/2013

Bản cáo bạch Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
Xem chi tiết bản cáo bạch tại đây

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 114