Thông báo cổ đông

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

19/8/2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần
Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

Xem chi tiết tại đây

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 244