Thông báo cổ đông

Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

18/1/2013

PHƯƠNG ÁN: CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT CHÀO BÁN
Phương án chào bán cổ phiếu này được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh thông qua dưới hình thức lấy ý kiến của các Cổ đông bằng văn bản vào ngày 16/01/2013. Phương án này được xây dựng trên các căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

 
 
Xem chi tiết tại đây
Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 37