Thông báo cổ đông

Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

20/5/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 04/4/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin.
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần. Mã chứng khoán: TBD xin thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Tổng Công ty như sau:

Xem chi tiết tại đây

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 97