Thông báo cổ đông

Tài liệu, văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

26/4/2015

Kính gửi quý Cổ đông!
Toàn văn tài liệu, văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần
Xem chi tiết tại đây

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evn
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - EEMC

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 38833779; 38833781

Fax: (84.4)38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; mail@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 150