Thông báo cổ đông

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

9/11/2017

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 2015

Báo cáo tài chính 2016

Báo cáo tài chính Quý 2 2017

Bản cáo bạch chi tiết

Tài liệu đính kèm 1 chi tiết

Tài liệu đính kèm 2 chi tiết

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com; haipm92@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 345