Thông báo cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

15/5/2013

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh
Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh;
Căn cứ nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

 
 
Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 101