Thông báo cổ đông

Thông báo của UBCK Nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu

30/6/2014

g Công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần
Ngày 25/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1202/BC-EEMC ngày 24/6/2014 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.

Căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo để Tổng Công ty được biết.

 

Xem chi tiết tại đây

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 125