Thông báo cổ đông

Thông báo trả cổ tức năm 2011

31/5/2012

Thông báo: Về việc chi trả cổ tức năm 2011
Kính gửi
: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh;
- Căn cứ nghị quyết phiên họ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

Xem chi tiết tại đây.

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 118