Thông báo cổ đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận Báo cáo kết quả Chào bán cổ phiếu năm 2013 của Tổng Công ty

26/12/2013

ng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Kính gửi: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

 

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 245