Tin ngành Điện

Trạm biến áp kiểu mẫu

25/4/2012

Phong trào thi đua xây dựng trạm biến áp và đường dây kiểu mẫu do Công ty Truyền tải điện 1 khởi xướng từ năm 1997 và được tổ chức liên tục trong 15 năm qua. Đến năm 2011 Công ty đã chủ trương điều chỉnh các tiêu chuẩn đạt kiểu mẫu, với các tiêu chí được yêu cầu cao hơn để các đơn vị phấn đấu cho an toàn lưới điện truyền tải.

Truyền tải điện Ninh Bình thuộc Công ty Truyền tải điện 1 quản lý 05 trạm biến áp (01 trạm 500kV, 04 trạm 220kV); Truyền tải điện Ninh Bình nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh toàn diện, được Công ty Truyền tải điện 1 đánh giá là một trong những “Lá cờ đầu” trong Công ty.

Trạm biến áp kiểu mẫu Ninh Bình

LHC sưu tầm nguồn Internet

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

new prescription coupons

coupon for cialis go

budesonide solution

over the counter asthma inhalers

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 135