Tin nội bộ

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

13/10/2016

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đi thăm các dây chuyền sản xuất của EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đi thăm các dây chuyền sản xuất của EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đi thăm các dây chuyền sản xuất của EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đi thăm các dây chuyền sản xuất của EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN chủ trì chương trình làm việc

Đồng chí Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc EEMC báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh

Các đồng chí ở các Ban của EEMC đóng góp ý kiến

Các đồng chí ở các Ban của EVN đóng góp ý kiến

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN tổng kết chương trình làm việc

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 241