Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Đại biểu người lao động Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2017

11/5/2017

 Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-EVN ngày 28/9/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 15/3/2017 Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh đã thống nhất ban hành kế hoạch liên tịch số 413/LT-CĐ-EEMC về tổ chức Hội nghị người lao động các đơn vị và Tổng công ty năm 2017.

Ngày 10/5/2017, tại phòng họp số 1 Tổng công ty, Hội nghị Đại biểu Người lao động Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2017 đã được tổ chức.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Bầu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị

Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Hội nghị - Đồng chí Lương Văn Giang - CNUB Kiểm tra Công đoàn

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Tổng Công ty

- Đồng chí Nguyễn Vũ Cường - Tổng giám đốc

Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị Người lao động năm 2016 của các đơn vị 

- Đồng chí Trần Trung Dũng - Chủ tịch Công đoàn

Báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng Công ty

- Đồng chí Đỗ Duy Phụng - Trưởng Ban Tổ chức Lao động

Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến của người lao động tại Hội nghị Người lao động Tổng Công ty năm 2016,

Giải đáp các kiến nghị của Người lao động năm 2017 theo thẩm quyền của Tổng Giám đốc

Bầu Thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với Người sử dụng lao động

Thông qua biên bản hội nghị - Đồng chí Trần Đức Hải - Thư ký Hội nghị

 

Tin tức khác
  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 93