Văn bản hướng dẫn

Máy biến áp phân phối đặt trên hai cột

Máy biến áp phân phối đặt trên hai cột

25/8/2017

Hiện nay, nhiều Công ty Điện lực có thiết kế trạm biến áp lắp đặt các máy biến áp phân phối trên một cột hoặc hai cột tại khu vực vùng cao, ngay cả các khu vực công nghiệp, khu phố, khu dân cư diễn ra phổ biến và rất hiệu quả, khá an toàn, cột vừa là trụ đỡ vừa là cột điện; không phải xây trạm điều hành; bố trí hệ thống cáp, tủ điện rất thuận lợi, việc bảo dưỡng dễ dàng. Đặc biệt máy biến áp phân phối trên cột là giải pháp hiệu quả cho vùng cao.

Đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới

Đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới

5/1/2017

Ngày 30/12/2016 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 5131/QĐ-BCT về Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nôn thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 

Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo TCVN 8525: 2015

Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo TCVN 8525: 2015

12/10/2016

TCVN 8525: 2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thay thế TCVN 8525: 2010

Chương trình nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện

Chương trình nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện

29/4/2016

Tại Quyết định số 1437/QĐ-BCĐ ngày 13/4/2016 của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam phê duyệt Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam đưa ra “Chương trình nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện” 

Yêu cầu kết nối hệ thống SCADA đấu nối trong hệ thống điện phân phối

Yêu cầu kết nối hệ thống SCADA đấu nối trong hệ thống điện phân phối

20/12/2015

Điều 38 Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 về Quy định hệ thống điện phân phối của Bộ Công Thương quy định:

 

Hướng dẫn vận hành và sửa chữa máy biến áp

Hướng dẫn vận hành và sửa chữa máy biến áp

20/5/2015

Máy biến áp (MBA) vận hành theo “Quy trình vận hành và sửa chữa máy biến áp của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam)” (số 623ĐVN/KTNĐ)

Máy biến áp phân phối tiết kiệm năng lượng theo TCVN 8525: 2010

Máy biến áp phân phối tiết kiệm năng lượng theo TCVN 8525: 2010

20/3/2015

Máy biến áp phân phối sản xuất ngoài việc phải tuân thủ theo TCVN 6306-01 (IEC 60076-1) và còn phải tuân thủ theo TCVN 8525: 2010 (mức năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định mức năng lượng tối thiểu).

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

new prescription coupons

coupon for cialis go

budesonide solution

over the counter asthma inhalers

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 79